Hostings

Elektrības padeve
Nepartrauktu elektrības padevi nodrošina uzticams A/S Latrvenergo pieslēgums un rezerves ģeneratoru sistēma. Visa aparatūra tiek pieslēgta tikai caur UPS.
Interneta pieslēgums
Jaunais datu centrs atrodas vienā no LIX savienojumā punktiem. Vairāk nekā 30 starpsavienojumi, tai skaitā ar lielākajiem ISP nodrošinā ātru, kvalitatīvu un nepartrauktu Interneta pieslēgumu. 100 Gbit/s. ārzemju pieslēgums ar rezerves kanālu
Apsardze
Jaunais datu centrs tiek apsargāts ar drošības uzņēmumiem. Datu centrā ir videonovērošana.
Tehniķi
Darba laikā uz vietas atrodas Telenet tehniskie speciālisti, kuri spēs palīdzēt jums ārkārtas
Piekļuve pie iekārtām
Piekļūt savai aparatūrai jūs varat ierodoties darba laikā, brīdinot Telenet specialistus 2 stundas iepriekš. Ārkārtas situācijas piekļuve tiek nodrošināta 24/7 rezīmā, 4 stundu laikā no brīdinājuma momentā.
Klimats
Komfortāblus darba apstākļus jūsu serveriem un citai aparaturai nodrošinā kondicionēšanas sistēma.
Pats galvenais
Mēs varam piedāvāt jums visizdēvīgakus nosācijumus datu centra pakalpojumiem. Pakalpojuma augstāka kvalītāte par zemākām cenam.
Serveru izvietošana
no €38,50 mēnesī
Jūsu servera izvietošana 19” statnē
Neierobežots trafiks
Līdz 8 IP adresēm uz katru serveri
Latvijas trafiks — līdz 100 Mbit/s, starptautiskais trafiks — līdz 25 Mbit/s
Trafika monitorings
Nepārtraukta elektropadeve
Diennakts servera apsardze
DNS zonu glabāšana Telenet serveros
19” statnes noma (44U)
no €249 mēnesī
Neierobežots trafiks
Interneta pieslēgums — līdz 100 Mbit/s pa Latviju, ārzemju pieslēgums — līdz 25 Mbit/s
Līdz 128 IP adresēm
Vienu kilovatu nepārtraukta jaudas padeve
Trafika monitorings
Diennakts servera apsardze
DNS zonu glabāšana Telenet serveros