Viesnīcām

Viesnīcu īpašniekiem un pārvaldniekiem TELENET piedāvā unikālas klientu programmas.

Mēs uzstādām visu nepieciešamo aprīkojumu un programmnodošinājumu visu JŪSU operāciju pilnīgai uzskaitei un kontrolei.

Ņemsim vērā JŪSU biznesa specifiku un izstrādāsim optimālus biznesa instrumentus.

Izveidosim jaunu individuālu risinājumu vai piemeklēsim vienu no daudzajiem eksistējošiem ar XX gadu garantiju.

Mūsu lēmumi ļaus JUMS ievērojami ieekonomēt laiku un vairāk nopelnīt, bet JŪSU klientiem baudīt pilnvērtīgu atpūtu vai veiksmīgi kārtot lietas neizejot no numura.

Video atsauksmes